ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

§ 21. ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Поміркуй, чи всі предмети, що створюються у процесі виробництва, можна віднести до об’єктів технологічної діяльності.

2. Як ти вважаєш, чи можуть бути об’єктами технологічної діяльності дерева, які ростуть у парках та скверах?

3. Які з об’єктів технологічної діяльності цікавлять тебе найбільше?

4. Згадай, які методи проектування ти вже знаєш.

5.

У чому суть методу фантазування?

6. Які особливості художнього конструювання виробів?

7. Пригадай, яка діяльність людини називається проектуванням. У чому його сутність?

Чудово, якщо є можливість створювати вироби такими, якими ти мрієш їх побачити, а також якщо можеш обирати продукцію, що повністю відповідає власним потребам і вподобанням.

Сучасне технологічно організоване виробництво грунтується на результатах творчої діяльності людини, утілених у нові технології та вироби, що користуються попитом.

Технологічна діяльність включає проведення проектно-конструкторських робіт, розробку,

захист і дотримання прав інтелектуальної (створеної розумом) власності, здійснення фінансових розрахунків та залучення коштів для освоєння нових технологій, якісний відбір комплектуючих, вивчення ринків збуту продукції і забезпечення післяпродажного обслуговування. Усе це виробник продукції має передбачати в проекті своєї діяльності з урахуванням особливостей галузі виробництва. Отже, об’єктами технологічної діяльності є виробничі процеси, техніка й обладнання, сировина, засоби її видобування і переробки, а також готова продукція та інші результати інтелектуальної діяльності людини (мал. 214). Основним з них є проектування.

 ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мал. 214. Об’єкти технологічної діяльності

Основи техніки, технологій і проектування

У підготовці проекту беруть участь проектанти, керівники підприємства, науковці, конструктори, дизайнери, макетники, економісти, маркетологи, екологи та інші фахівці.

Керівництво підприємства, вивчаючи розробки зазначених фахівців з урахуванням розробок учених, винахідників, раціоналізаторів, модельєрів, інших фахівців та аналізуючи кращі зразки продукції, що користується попитом, готує технічне завдання і доручає інженеру-конструктору розробити креслення майбутнього виробу. Щоб виріб мав привабливий і оригінальний вигляд, до роботи також залучають дизайнера. А щоб виробництво було прибутковим, економіст визначає собівартість продукції, підраховує суму податків, заробітної плати, інших витрат і прибутку підприємства. Маркетологи вивчають, яким буде попит на продукцію, вносять пропозиції щодо її обсягів та ціни. Екологи дбають про те, щоб нове виробництво не шкодило довкіллю.

Робітники-макетники за кресленням створюють макет виробу в натуральну або дещо зменшену чи збільшену величину. Макет чи модель виробу конструюють, щоб уточнити конструкцію і виготовити дослідний зразок виробу. Після цього дослідний зразок піддається випробуванням. Це потрібно для того, щоб у процесі експлуатації виробів, які виготовлятимуться масово, не виявилися приховані недоліки конструкції. Уявіть собі, які жахливі наслідки могли б бути, якби випробуванням не піддавали нові моделі літаків, автомобілів, верстатів, побутових приладів.

Якщо модель не витримує випробувань, конструкція доопрацьовується, піддається змінам, доповненням, поки не буде досягнуто її повної відповідності вимогам технічного завдання.

Часто в житті виникає потреба виготовити виріб за власним задумом або за зразком чи вже існуючим аналогом виробу.

Для отримання необхідної інформації, креслень, фотографій, малюнків, схем можна скористатися спеціалізованими виданнями (книжками, журналами, каталогами, буклетами). Найповнішу інформацію можна отримати, користуючись Інтернетом. Про особливості отримання такої інформації ти дізнаєшся з наступних параграфів.

Багато інформації, необхідної для проектування нових виробів, можна отримати, уважно вивчаючи різноманітні об’єкти. Особливо цікаво відвідувати виставки, на яких експонуються зразки нових виробів, сучасна техніка та інноваційні технології. Велике значення в проектуванні нових виробів має фантазія. Можна також скористатися методом переконструювання зразків виробів комбінуванням різних варіантів-аналогів, про який ти дізнаєшся з наступних параграфів.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Проектування виробу за аналогом

Інструменти та матеріали: картон або цупкий папір, м’який дріт, ножиці, олівці, циркуль, лінійка, кутник.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся із зображеннями виробів (мал. 215).

 ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мал. 215. Зображення виробів

2. З’ясуй призначення виробів.

3. Виконай у робочому зошиті ескізи варіантів одного з виробів зі зміною конфігурації обрисів деталей майбутнього виробу.

4. Визнач найбільш вдалий варіант ескізу.

5. Підбери заготовки необхідного розміру з картону або цупкого паперу, дроту.

6. Розміть заготовки згідно з розробленим ескізом.

7. Виріж заготовку майбутнього виробу.

8. Виготуй модель виробу.

– проектант, проектування, проект, дизайнер, об’єкт технологічної діяльності, інтелектуальна власність, дизайн, випробування, маркетинг.

Дизайн (художнє конструювання) – конструювання виробів для надання їм естетичних властивостей.

Дизайнер – висококваліфікований фахівець, який займається художнім конструюванням виробів.

Інтелектуальна власність – створений розумом і захищений законом винахід чи інший предмет творчої діяльності людини.

Маркетинг – система управління підприємством, що передбачає ретельний облік процесів, які відбуваються на ринку, для врахування їх у господарській діяльності, організації збуту товарів на зовнішньому ринку.

Маркетолог – фахівець із маркетингу.

Проект – сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для виготовлення машин, приладів і т. ін.

Фантазувати – вигадувати, уявляти собі те, чого ще немає в дійсності.

1. У чому сутність проектування та художнього конструювання виробів?

2. З яких етапів складається проектування виробів за власним задумом?

3. З якою метою виготовляють моделі виробів та їх випробовують?

Тестові завдання

1. Проектування – це…

А створення нового

Б удосконалення старого

В усі відповіді правильні

2. У розробці проекту беруть участь…

А конструктори

Б дизайнери

В макетники

Г економісти

Д маркетологи

Е усі перелічені

3. Початковим етапом при розробці проекту є…

А створення макету

Б конструювання моделі

В розробка технологічної карти

Г складання завдань проекту

Д добір інструментів і матеріалів, необхідних для виготовлення виробу

4. У якому методі конструювання поєднують кращі та необхідні властивості кількох виробів?

А метод фантазування

Б метод комбінування

В метод морфологічного аналізу

Г метод макетування

5. Як називають вироби, які беруть за основу для конструювання?

А вироби-аналоги В подібні вироби

Б зразки-аналоги Г будь-які вироби

6. Який недолік є у підвіски?

А естетичний вигляд

Б простота використання зі стендом

В складна для виготовлення форма

Г мала кількість отворів для кріплення

 ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Праця


ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ