ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА

Екологія – охорона природи

ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА – результат дії на організм йонізуючого випромінювання в дозах, рівних або більших 1 зВ (100 бер).
ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА