СТАЦІЯ

Екологія – охорона природи

СТАЦІЯ – 1) місця існування особин, сім’ї або виду тварин. Може збігатись із середовищем біоценозу, фітоценозу, парцели, едасфери та її частин; 2) місце існування популяції; 3) частина біотопу з певними вузькими умовами життя. Напр., мокрі, вологі, свіжі або сухі заплавні луки. Типові для виду С. мозаїчно розподілені в межах видового ареалу, тому він ніколи не буває повністю заселений. У більш вузькому розумінні С. означає ділянку, на якій здійснюються специф. форми діяльності даного виду (кормові С., гніздові С., С. ночівлі тощо).
СТАЦІЯ