СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – здатність надорганізмених систем різного рівня (популяцій, видів, біогеоценозів, біосфери) протидіяти натиску сукупності впливів людства на прир.

Середовище, різні компоненти якого перебувають у дин. рівновазі.
СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА