Українська асоціація політологів (УАП)

Політологічний словник

Українська асоціація політологів (УАП) – добровільна громадська організація, що об’єднує науковців, викладачів навчальних закладів, працівників органів державної влади та управління. Утворена в березні 1991 р. з метою сприяння розвиткові політичної науки і освіти в Україні, підготовки наукових кадрів, для розробки рекомендацій та поліпшення соціально-політичної ситуації в республіці, здійснення експертної оцінки нормативних актів і політичних рішень державних органів, а також підтримки зв’язків і обміну

досвідом з політологічними центрами зарубіжних країн і міжнародних організацій.

Членство в організації допускається як колективне, так і індивідуальне. Серед індивідуальних членів є політологи, філософи, правознавці, соціологи, історики, психологи, що займаються науковою чи викладацькою діяльністю, пов’язаною з політологічною наукою. До складу УАП на правах колективних членів входять Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, Інститут міжнародних відносин та політології HAH України, ряд кафедр політології вищих навчальних закладів України тощо. Вищим органом асоціації є загальні

збори її членів. Вони обирають виконавчий комітет, який організовує поточну роботу. На місцях діють регіональні відділення асоціації.

УАП спрямовує свою роботу на створення політологічних наукових установ, серед яких Українська академія політичних наук, кафедри вищих навчальних закладів, а також кілька вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій з політології. Також асоціація здійснює видання навчальної літератури – підручників, навчальних посібників, словників, хрестоматій з політології. УАП та її регіональними відділеннями регулярно проводяться наукові і науково-практичні конференції з питань розвитку політичної науки і освіти в Україні, становлення демократичної, соціально-правової держави, впровадження політичного плюралізму та багатопартійності, нової виборчої системи, прийняття політико – правових рішень, політичної та державної влади, людського виміру політики, етнодержавознавства, історії української політичної думки тощо. УАП була представлена на XV Всесвітньому конгресі політичних наук, який відбувся в 1991 р. в Аргентині. УАП встановила творчі зв’язки з багатьма відповідними іноземними організаціями. У 1995 р. засновано об’єднання національних асоціацій політологів України, Росії та Білорусії. У 1999 р. вийшов у світ щорічник “Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї”. З 2001 р. президентом УАП є М. І. Михальченко – професор, член – кореспондент НАН України, віце-президент – доктор політичних наук, професор В. П. Горбатенко.

Політологія в Україні. Стан та перспективи розвитку. – К., 2000; Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

О. Бабкіна


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Українська асоціація політологів (УАП) - Довідник з політології


Українська асоціація політологів (УАП)