ВИДИ ВІКАРУЮЧІ

Екологія – охорона природи

ВИДИ ВІКАРУЮЧІ – систематично близькі, біол. подібні види, що заміщують один одного геогр. і мають суміжні ареали (геогр. вікаріат) або існують у межах одного ареалу, але в різних екол. умовах – на різних субстратах, у різних угрупованнях тощо (екол. вікаріат).
ВИДИ ВІКАРУЮЧІ