ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ

1. Відносну молекулярну масу також визначають на основі порівняння маси молекули з масою 1/12 частини атома Карбону, ядро якого містить шість протонів і шість нейтронів, тобто з атомною одиницею маси. Відносна молекулярна маса речовини показує, у скільки разів маса молекули більша за атомну одиницю маси. Як і відносна атомна маса, відносна молекулярна маса є величиною безрозмірною. На письмі її позначають Mr.

№ 2. Відносну молекулярну масу речовини визначають за її хімічною формулою як суму відносних атомних мас елементів, що

входять до хімічної формули речовини, з урахуванням їхньої кількості, позначеної індексами.

3.

Правила обчислення відносної молекулярної маси речовини:

– знати хімічну формулу речовини;

– дізнатись відносні атомні маси елементів;

– знайти суму відносних атомних мас всіх атомів, що є у складі формули сполуки.

№ 4.

Відносна молекулярна маса сполуки за формулою НСlO4:

Мr(НСlO4) = Аr(Н) + Аr(Сl) + 4Аr(O) = 1 + 35,5 + 4 • 16 = 100,5

5.

1

В

2

Б

3

Д

4

А

6.

 ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ

7.

1

2

3

4

А

В

Г

Б

8.

1

2

3

4

В

Г

Б

А

9.

 ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ
ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ