Винагорода дегресивна

Винагорода дегресивна – система, яка передбачає зменшення суми винагороди посереднику залежно від обсягу реалізації.
Винагорода дегресивна