ХІРАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи

ХІРАЛЬНІСТЬ, кіральність – здатність речовини повертати площину поляризації світла вліво або вправо. Див. також Чистота хіральна, Закон хіральної чистоти.
ХІРАЛЬНІСТЬ