Хто був засновником емпіричного інституціоналізму, і які були його погляди?

Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Хто був засновником емпіричного інституціоналізму, і які були його погляди?

Засновником емпіричного, або кон’юнктурно-статистичного, інституціоналізму став Уеслі Клер Мітчелл (1874- 1948). В основній праці “Економічні цикли” (1913 р., розширене перевидання у 1927 р.) Мітчелл намагався використати статистику для обгрунтування справедливості основних положень інституціоналізму, поєднуючи її з теорією американського філософа – прагматика Дж. Дьюї.

Особистий внесок Мітчелла в інституціональну

теорію полягає: по-перше, у з’ясуванні впливу на економічні фактори (в категоріях грошового обігу, кредиту, фінансів тощо) неекономічних чинників – психології поведінки та інших засобів визначення закономірностей у кон’юнктурних коливаннях цих показників на грунті застосування широкого масиву статистичних даних щодо фактичних матеріалів у математичний обробці; по-друге, в спробі обгрунтування концепції безкризового економічного циклу за допомогою різних варіантів державного втручання в економіку. Інституціоналізм Мітчелла не мав критичної спрямованості. Його вабив “голий”
емпіризм, який багато в чому сприяв втраті інституціоналізмом тієї популярності, якої він набув завдяки Т. Веблену і Дж. Коммонсу. Однак заради справедливості слід підкреслити, що це сталось ще й внаслідок появи кейнсіанства – економічного вчення Дж. М. Кейнса, яке вийшло на передові позиції в економічній науці, надаючи конкретні рекомендації щодо оздоровлення ринкової економіки. Інституціоналізм на певний час (до 60-х років) відійшов у тінь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Хто був засновником емпіричного інституціоналізму, і які були його погляди? - Економічні учення


Хто був засновником емпіричного інституціоналізму, і які були його погляди?