ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ (М. І. ВАВИЛОВА) – 1) ген. близькі види та роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою вірогідністю, що, знаючи ряд форм у межах одного виду, можна передбачити наявність паралельних форм в ін. видів та родів. Чим ген. ближче розміщені в заг. системі роди та види, тим більша подібність у рядах їх мінливості; 2) цілі родини рослин загалом характеризуються певним циклом мінливості, що проходить через усі роди та види, які становлять родину. Тепер 3. г. р. формулюється так: споріднені види, роди, родини і т. д. містять гомологічні гени та порядки генів у хромосомах, подібність яких тим більша, чим еволюційно ближчі таксони, що порівнюються. Гомологія генів у споріднених видів виявляється в подібності рядів їх спадкової мінливості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ - Довідник з екології


ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ