Запитання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Запитання для самоконтролю

У чому полягає відмінність між поняттями “мова” та “мовлення”? Назвіть основні ознаки тексту. Що називають складним синтаксичним цілим? Що таке мовний стиль? Назвіть основні стилі мовлення. Які існують типи мовлення?
Запитання для самоконтролю