Значення знань про людину для збереження її здоров’я

ВСТУП

УРОК 2. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

Освітня мета: формувати поняття здоров’я, ознайомити з основними факторами, що зміцнюють і ослаблюють здоров’я людини; на­вчити застосовувати на практиці науково обгрунтовані знання та правила особистої і громадської гігієни, зміцнювати і загартовувати свій організм, стати фізично розвиненою, здорового, здатного до будь-якої праці особистістю.

Основні поняття і терміни: здоров’я, хвороба, валеологія, якісні показники здоров’я, кількісні показники

здоров’я, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, соціальне здоров’я.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. Тести.

1. Встановіть відповідність між твердженнями (назвами) та визна­ченнями:

А) Анатомія

Б) Фізіологія

В) Цитологія

Г) Психологія

1 Наука про життєві функції всього організму, його окремих органів та їхніх систем.

2 Наука про будову і функції клітин.

3 Наука про будову й форму організму та його органів.

2. Вкажіть, що вивчає біологія людини:

А) будову тіла;

Б) механізм спадковості;

В) вплив зовнішніх

факторів на організм людини;

Г) процеси, що протікають в організмі людини, та механізми його життєдіяльності;

Д) процес історичного розвитку людини;

Е) місце людини в системі органічного світу.

3. Визначте, які з основних систематичних категорій не використо­вуються у зоології:

А) вид;

Б) ряд;

В) царство;

Г) клас;

Д) порядок;

Е) рід;

Є) родина;

Ж) тип;

З) відділ.

II. Актуалізація опорних знань учнів. Бесіда.

1. Яка основна мета курсу “біологія людини”?

2. Що таке здоров’я людини?

3. Від чого або від кого залежить здоров’я кожної людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Збереження життя і здоров’я – найперша потреба людини. (Бе­сіда).

2. Поняття про здоров’я. Кількісні та якісні показники здоров’я. (Самостійна робота учнів із підручником та додатковою літературою, складання схеми, демонстрація лабораторного аналізу крові).

Схема 1.

 Значення знань про людину для збереження її здоровя

3. Сучасні методи дослідження здоров’я людини. (Розповідь учителя, складання схеми).

Схема 2.

Методи дослідження здоров’я людини

 Значення знань про людину для збереження її здоровя

4. Фактори, що зміцнюють та ослаблюють здоров’я. (Бесіда на основі знань учнів, заповнення таблиці).

Фактори, що зміцнюють здоров’я

Фактори, які ослаблюють здоров’я людини

1. Фізична активність і загартування організму.

1 …

2. Повноцінне раціональне харчування.

2 …

3. Чіткий режим дня.

3 …

4. Урівноваженість почуттів, подолання емоційних конфліктів.

4 …

5. Спілкування з природою.

5 …

5. Завдання сучасної медицини. (Розповідь учителя, записи в учнів­ських зошитах).

А) Продовження життя людини.

Б) Зменшення дитячої смертності.

В) Перемога над інфекційними хворобами, зокрема над СНІДом.

Г) З’ясування причин ракових хвороб та ефективне лікування онко-хворих людей.

6. Досягнення сучасної медицини. Застосування кібернетики у меди­цині. (Повідомлення учнів).

Використання штучного апарату, що збагачує кров на кисень під час операції на серці та штучної нирки, а також інших органів.

IV. Закріплення знань учнів.

1. Підберіть приклади висловів учених, поетів, народної мудрості про здоров’я і поясніть їхнє значення.

2. Поясніть значення висловів:

“У здоровому тілі – здоровий дух”

“Здорове тіло – продукт здорового розуму”

“Руйнувати здоров’я – обкрадати себе”

“Треба їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти”

“Надмірне захоплення їжею – це тваринність, а неувага до їжі – це нерозсудливість”.

3. З’ясуйте, як називається здатність організму пристосовуватись до мінливих умов навколишнього середовища:

А) акомодація;

Б) акцепція;

В) адаптація;

Г) антропологізація.

4. Визначте, що є причиною порушення нормальної життєдіяльності організму, в результаті чого знижуються його пристосувальні можли­вості:

А) адаптація;

Б) хвороба;

В) втома;

Г) стрес.

5. Подумайте і поясніть:

Водолазні роботи дозволяються на глибинах, які не перевищують 50 м. Глибоководні риби живуть на значно більших глибинах. До чого може призвести опускання людини на більшу глибину? Що станеться з глибоководними рибами, якщо їх підняти на поверхню води?

V. Домашнє завдання.

Вивчити тему із підручника. Підготувати повідомлення про похо­дження людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Значення знань про людину для збереження її здоров’я - Плани-конспекти уроків по біології


Значення знань про людину для збереження її здоров’я