Акція з гнучкою обліковою ставкою

Акція з гнучкою обліковою ставкою – акція, дивіденди на яку встановлюють з урахуванням інфляції.
Акція з гнучкою обліковою ставкою