АМІНОПЛАСТИ

Екологія – охорона природи

АМІНОПЛАСТИ – пластмаси на основі сечовино – та меланінформальдегідних смол.

А. широко застосовують як конструкційні матеріали в ел.-техн. пром-сті, для виготовлення посуду, як сировина у виробництві лаків, для апретування плит, у деревообр. пром-сті. Під впливом вологи А. розкладаються, внаслідок чого в повітря приміщень виділяється формальдегід, шкідливий для здоров’я людини.
АМІНОПЛАСТИ