АРЕАЛ-МІНІМУМ

Екологія – охорона природи

АРЕАЛ-МІНІМУМ – найменша площа, яку займає вид і на якій він може уникнути прир. вимирання; мінім, площа виявлення асоціації.
АРЕАЛ-МІНІМУМ