Берестейська церковна унія 1596 р

Історія України
Українські землі під владою Речі Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVIII ст.)

Українські землі під владою Речі Посполитої у другій половині XVI – першій половині XVIII ст.

Берестейська церковна унія 1596 р.

В об’єднанні православної й католицької церков були зацікавлені польський король – для остаточного ополячення українців і білорусів, Папа Римський – для збільшення своїх володінь і доходів, православні ієрархи – для зрівняння в правах з католицькими. У 1596 р. в Бересті була проголошена церковна

унія – об’єднання православної церкви з католицькою, унаслідок чого утворилася нова – уніатська церква (греко-католицька).
Основні умови Берестейської унії
– Прийняття католицької догматики про чистилище, походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина.
– Визнання зверхності Папи Римського як першоієрарха всієї християнської церкви.
– Збереження православної візантійської обрядовості та юліанського календаря.
– Проведення богослужінь церковнослов’янською мовою.
– Виборне право на заміщення митрополичної та єпископської кафедр із наступним затвердженням
обраних духовних осіб світською владою.
– Збереження за нижчим духовенством права одружуватися, на відміну від обов’язкової безшлюбності латинського духовенства.
– Підтвердження східних принципів організації чернечого життя.
– Зрівняння у правах руського духовенства з латинським у Речі Посполитій: звільнення від сплати податків, право займати державні посади, надання єпископам прав сенаторів.
– Навчання у школах і семінаріях на україно-білоруських землях повинно проводитися грецькою та слов’янською мовами.
– Підпорядкування братств єпископам.
Діяльність православної церкви в Peчi Посполитій було заборонено, закривалися православні храми та парафіяльні школи, що діяли при них, православні монастирі та церкви передавалися католикам або уніатам (греко-католикам), ченці та священики зазнавали переслідувань з боку польської шляхти. Фактично відбулося не рівноправне об’єднання церков, а підкорення православ’я католицизму. Проти церковної унії виступили народні маси, частина знаті на чолі з князем Василем Костянтином Острозьким (1527-1608 рр.), братства (громадські організації міщан, створені для захисту православної пастви). Це змусило Польщу в 1632 р. знову дозволити легальне існування православної церкви.
Отже, релігійна ситуація в Україні наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. була складною і драматичною. Як у Західній Європі в XVI ст. від католицизму відокремився протестантизм, так в Україні й Білорусії від православної церкви відокремилася греко-католицька.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Берестейська церковна унія 1596 р - Довідник з історії


Берестейська церковна унія 1596 р