ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ

Мета: ознайомити учнів із чергуванням голосних звуків у коренях в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду; розвивати мовлення школярів; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Перевірка домашнього завдання (вправа 157, с. 71)

– Прочитайте змінені іменники.

– Поясніть правопис закінчень іменників в орудному відмінку однини.

Пояснювальний диктант

Ой, у лузі червона калина похилилася. По дорозі в білий світ вируша поважний кіт. Зайчик сонячний іскриться

на лататті у ріці, на піску і на травичці, і у тебе на лиці.

– Підкресліть іменники, що стоять у місцевому відмінку.

– У яких із них відбулося чергування?

– Чому в інших іменниках у місцевому відмінку чергування не відбулося?

– У яких іменниках відбувається чергування приголосних?

Каліграфічна хвилинка

– Доповніть прислів’я.

– Запишіть каліграфічно.

Осінь багата снопами, а зима… (пирогами).

– Виконайте звуко-буквений аналіз слова осінь.

– Поставте слово осінь у родовий відмінок однини.

– Що ви помітили?

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з чергуванням кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний.

СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Самостійне дослідження (вправа 158, с. 71)

– Об’єднайтеся в групи. Прочитайте подані іменники.

– Визначте у них корінь.

– За власними спостереженнями сформулюйте правило про чергуванням голосних звуків у коренях іменників жіночого і чоловічого роду в однині.

– Звірте свої висновки із правилом на с. 72.

Первинне закріплення

– Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини.

– Поряд запишіть звуки, що чергуються.

Зразок: ніч – ночі ([і] – [о])

Сіль – …

Ніжність – …

Ячмінь – …

Сік – …

Лід – …

Вечір – ….

Вибіркове списування із завданням (вправа 159, с. 72)

(Осені – осінь, соком – сік, ворота – воріт, осінь – осені.

Золоте калини гроно Осінь Хилить на “Буквар”.)

Хвилинка-цікавинка

Коли “І” кінчає слово,

“Е” чи “О” завжди готові

“І” в основі замінити

І за нього послужити.

Порівняй: в печі, до печі,

Слово сказане до речі,

Солі, осені і кості,

Від хоробрості і злості…

Фізкультхвилинка УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ Робота за вправою 160 (с. 72)

    Ознайомлення учнів з текстом, з’ясування значення незрозумілих слів. Розвиток зв’язного мовлення. Переказ прочитаного тексту. Коментоване письмо.

Учні виписують виділені іменники, змінюють форми цих іменників таким чином, щоб у них відбулося чергування. (Ніч – ночі, зорі – зоря, дорога – доріг, зросту – зріст.)

– Прочитайте опис капітана.

– Назвіть у ньому іменники, визначте їх рід, число, відмінок (усно).

Самостійна робота

– Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

– Доберіть до тексту заголовок.

– Виділені слова запишіть у називному відмінку однини.

Листопад – старший син ос..ні. Чомусь він завжди приходить до нас похмурий і сумний. Може, від того, що робити йому в цю пору р..ку нічого? Блукає старий Листопад без рад..сті, веселості та бадьор..сті полями, луками, аж поки не дійде до лісу.

Робота над загадками

– Відгадайте загадки.

– Запишіть відгадки у початковій формі та в родовому відмінку однини.

    Має вуса, пишний хвіст.

І негарну звичку:

Спершу добре він поїсть,

Після вмиє личко. (Кіт)

    Листячко зелене їсть.

А пташки її куштують,

І город, і сад рятують. (Гусінь)

– Яке чергування відбулося в цих словах?

ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– Коли відбувається чергування голосних звуків в іменниках чоловічого і жіночого роду?

Гра “Я – тобі, ти – мені”

– Змініть форму слова таким чином, щоб відбулося чергування.

Радість, юність, повінь, річ, сіль, кінь.

– З одним зі слів складіть речення.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 161 (с. 72).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ