Демографічна статистика

Демографічна статистика – наука, яка вивчає народонаселення та його зміни в конкретних історичних умовах суспільного розвитку. До сфери вивчення Д. с. належать: кількість, географічний розподіл і склад населення за суспільними верствами і групами та їх зайнятість, за віком і статтю, національністю, культурним рівнем, сімейним станом тощо. Д. с. охоплює питання природного руху населення (народжуваність, смертність, шлюби, розлучення), його міграцію, відтворення. Основне джерело Д. с. – перепис населення (див. Перепис населення).
Демографічна статистика