Депозитний сертифікат

Депозитний сертифікат – документ, який свідчить про вкладення грошових коштів, вміщення їх на депозитний рахунок у банк під оголошену ставку відсотка. Розрізняють Д. с. до запитання (за яким гроші можуть бути вилучені власником депозиту в будь-який час) та строковий Д. с. (за яким гроші можуть бути вилучені через певний час).
Депозитний сертифікат