ДЕПРЕСІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ

Екологія – охорона природи

ДЕПРЕСІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ – різке зниження кільк. особин виду або групи видів, викликане популяційними, біоценотичними або абіотичними причинами; як правило, Д. ч. пов’язана з діяльністю людини. Звичайно йдеться про тимчасову Д. ч.
ДЕПРЕСІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ