ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ – МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

5. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

5.2. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

Див. розділ “Механіка”, п. 2.2.2.

5.2.1. ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ

Діаграма показана на рис. 20.

 ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ   МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

Рис. 20

Ділянка ОА: при малих деформаціях напруга о прямо пропорційна відносному подовженню є. Виконується закон Гука:  ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ   МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ Деформація пружна.

Ділянка АВ: закон Гука не виконується, але деформація пружна. Максимальна напруга, за якої ще не виникає помітна залишкова деформація, називається межею пружності σпруж.

Ділянка ВС: пластична деформація.

Ділянка СD: ділянка плинності матеріалу. Видовження відбувається практично без збільшення навантаження.

Ділянка DЕ: зміцнення матеріалу: видовження відбувається при значному збільшенні навантаження.

При досягненні максимального значення механічної напруги σм. м. (межа міцності) матеріал розтягується без збільшення зовнішнього навантаження до самого зруйнування в точці К.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ – МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ - Довідник с фізики


ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ – МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ