Довготерміновий часовий інтервал

Довготерміновий часовий інтервал – часовий інтервал, тривалість якого достатня для появи економічних закономірностей, вияву сталих змін.
Довготерміновий часовий інтервал