Ефект процентної ставки

Ефект процентної ставки – показник, який визначає, як при даному обсязі грошової маси високий рівень цін підвищує попит на гроші і тим самим збільшує процентну ставку і зменшує обсяг купівлі споживчих товарів та обладнання. Е. п. с. впливає на сукупний попит і при підвищенні процентної ставки викликає скорочення попиту на реальний обсяг національного продукту.
Ефект процентної ставки