ЕКОБІОМОРФА

Екологія – охорона природи

ЕКОБІОМОРФА – сукупність видів з подібними формами росту, біол. ритмами, екол.-фізіол. особливостями, які мають однакові зв’язки з середовищем та вплив на нього. Кожну Е. розглядають як непорушну єдність біоморфи, що визначається ген. природою, формою росту й біол. ритмом організмів, та екоморфи, що визначається ставленням до умов середовища.
ЕКОБІОМОРФА - Довідник з екології


ЕКОБІОМОРФА