Формули перетворення добутків у суми – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Формули перетворення добутків у суми

Для будь-яких α і β

 Формули перетворення добутків у суми   ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ
Формули перетворення добутків у суми – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ