Геоекологічна ситуація в Україні

Географія
Економічна і соціальна географія України

Геоекологічна ситуація в Україні

Екологічне становище в Україні оцінюється як кризове й продовжує погіршуватися внаслідок техногенного впливу на довкілля. Це є наслідком тривалої господарської діяльності, яка здійснювалася без урахування екологічних вимог.
В Україні розвивалися переважно галузі важкої промисловості, які є екологічно небезпечними. Територіальна організація промислового виробництва, його технологія залишилися недосконалими.
Землеробське освоєння

й розораність сільськогосподарських угідь в Україні значно більші порівняно з розвиненими країнами світу. Дуже забрудненими є річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повітря та грунти; збіднюються рослинний покрив і тваринний світ, ландшафти.
Серед головних екологічних проблем України можна виділити такі:
– наслідки аварії на ЧАЕС;
– деградація чорноземів України;
– забруднення повітря у промислових районах, поверхневих вод та акваторії Чорного та Азовського морів;
– зникнення окремих видів рослин і тварин унаслідок їх винищування або погіршення умов існування;
/> – підйом рівня грунтових вод у містах і на зрошуваних землях.
В Україні прийняті законодавчі акти з охорони навколишнього природного середовища. Його збереження, раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід’ємною умовою сталого економічного і соціального розвитку України як незалежної держави.
Кожний громадянин України має право на безпечне для його життя навколишнє середовище. У зв’язку з цим на території України підлягають регулюванню й державній охороні природні ресурси (земля, вода, багатства надр, атмосфера, грунти, рослинний і тваринний світ), ландшафти, басейни річок, озер і водосховищ, акваторії Чорного та Азовського морів.
Охорона навколишнього середовища має здійснюватись на основі наукових досліджень природних умов і ресурсів, з урахуванням глобальних і регіональних прогнозів їх змін, природних та під впливом господарської діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Геоекологічна ситуація в Україні - Довідник з географії