Географічне положення України та його господарська оцінка

Географія
Економічна і соціальна географія України

Україна на карті світу

Географічне положення України та його господарська оцінка

Україна розташована у Східній Європі. Площа країни – 603,7 тис. км2. Населення – 47,4 млн осіб (на 01.08.2004 р.). За площею наша країна є найбільшою державою Європи, за кількістю населення посідає п’яте місце.
Територія України відзначається середньою компактністю. Загальна довжина кордонів – понад 6500 км, із них понад 1050 км – морські (рис. 32).
Україна – індустріально-аграрна держава

зі значними економічними ресурсами. Її частка у світовому виробництві промислової і сільськогосподарської продукції складає близько 1 %.
Географічне положення України можна оцінити як сприятливе. Територія країни лежить у межах різних геологічних структур, і з цим пов’язане багатство її мінерально-сировинних ресурсів. Більша частина України розташована на платформених тектонічних структурах, що зумовлює рівнинність її території. Рельєф території країни сприятливий для розвитку сільського господарства, розміщення промислових підприємств, великих міст, прокладання транспортних шляхів. Більша
частина України лежить у помірному кліматичному поясі з м’якою зимою і теплим літом. Кліматичні умови сприяли формуванню природних зон (мішаних лісів, лісостепу і степу) з родючими грунтами. Багатством України також є моря, що її омивають, великі судноплавні річки (Дніпро, Дунай, Дністер), унікальні ландшафти Карпат і південного берега Криму.
Розташування України майже в центрі Європи, на перетині шляхів між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, дає змогу мати з цього певні економічні вигоди (транзит вантажів через її територію та ін.).
 Географічне положення України та його господарська оцінка
Рис. 32. Географічне положення України
Україна посідає провідні місця у світі за збором цукрових буряків, соняшнику та картоплі. Поряд із цим, за абсолютними розмірами видобутку сировини та виробництва деяких видів продукції Україна входить до десятка найбільших виробників. Це стосується видобутку залізної і манганової руд, вугілля, виробництва сталі, сірчаної кислоти, мінеральних добрив, цементу. Отже, є всі передумови для того, щоб Україна зайняла належне місце у світовому економічному співтоваристві.
Проте можна виділити і певні негативні риси. Україна має не всі види ресурсів – не вистачає власних енергоносіїв (нафти, газу), деяких кольорових металів, лісу. Не ідеальним є і сусідське оточення України: усі прикордонні держави – колишні соціалістичні, а отже, розв’язують ті самі економічні проблеми, що й наша країна.
Україна посідає значне місце на економічній і політичній картах світу. Країна входить до десятка держав, здатних розвивати всі галузі машинобудування, у тому числі найсучасніші – ракето-, авіа-, судно – та приладобудування, робототехніку. Україна – один із лідерів у таких галузях, як синтез алмазів, вирощування монокристалів, розробка систем пошуку та стикування космічних апаратів тощо. Країна – великий виробник сільськогосподарської продукції з величезними резервами подальшого зростання обсягу виробництва.
Україна є членом ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи та деяких інших міжнародних організацій. Вона не має територіальних претензій до своїх сусідів, добровільно відмовилася від ядерної зброї. Усе це сприяло зміцненню позицій молодої держави у світі. Але нерішучість у проведенні ринкових реформ, недостатня боротьба з тіньовою економікою та корупцією, несприятливий інвестиційний клімат негативно позначаються на авторитеті України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Географічне положення України та його господарська оцінка - Довідник з географії


Географічне положення України та його господарська оцінка