Графік

Графік – 1) розклад, який визначає послідовність виконання певних дій та перебіг подій у часі; 2) графічне зображення математичної залежності; математична залежність, функція, представлена у графічній формі у вигляді кривої, яка характеризує зміну функції зміною аргумента.
Графік