Грунт як ланка у біокругообігу елементів живлення

Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 5. ЛІС І ГРУНТ

5.5 Грунт як ланка у біокругообігу елементів живлення

Хоча основне живлення рослинних організмів відбувається за рахунок продуктів вивітрювання мінералів грунту, сам грунт утво­рюється і змінюється під дією органічних речовин, головним чином, рослинного походження. Інші організми формують суттєві частини екосистеми, наприклад, для фіксації азоту – бактерії, для кореневого живлення деревних рослин – мікоризні гриби, а весь комплекс грунтової біоти

потрібен для того, щоб впливати на розкладання органічних решток до такого стану, коли вони можуть бути використані рослинами ще раз.

Кругообіг елементів живлення у лісі залежить від багатьох процесів, але у значній мірі – від кругообігу води. Останній регулює надходження до кореневих систем поживних речовин, швидкість їх переміщення дерева, забезпечує необхідні умови для розкладання органічного опаду, формування грунтового профілю, що в свою чергу впливає на надходження елементів живлення до коріння тощо, повторюючи цикл. Таким чином, кругообіг поживних речовин можливий тільки при наявності

циркуляції води з грунту через корені до атмосфери і знову до грунту. Більшість поживних речовин грунту до того, як вони адсорбуються, повинні знаходитися в іонному стані, а це можливо тільки при наявності грунтової вологи. Висхідний потік води від коріння до листя крони переносить поживні речовини у розчині.

Деревні рослини споживають азот головним чином із атмосфери, але не прямо, а через його перетворення: частково внаслідок опадів, коли він надходить у формі амонію, нітратного та органічного азоту. Азотофіксуючі бактерії знаходяться у клубеньках окремих видів рослин, фіксують атмосферний азот, чим вносять його до грунту. У грунтах є і вільні бактерії, які перетворюють атмосферний азот у розчинні у воді сполуки.

Вищі рослини споживають азот в аміачній та нітратній формах. У будь-якому грунті значна частина азоту знаходиться в неорганічній формі, яка не переходить до грунтового розчину. Успішний ріст дерев у значній мірі залежить від швидкості кругообігу азоту. Азот складає від 1 до 3% грунтової органіки, і ця невелика кількість може викорис­товуватися повторно. У лісах основний цикл кругообігу азоту стосується аміачної форми. Нітратна форма може мати суттєве значення тільки при наявності великої кількості обмінних основ. Накопичення у насадженні значної кількості грубого гумусу збіднює азотне живлення деревних рослин, тому потрібно всіляко гальмувати даний процес.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Грунт як ланка у біокругообігу елементів живлення - Довідник з природознавства


Грунт як ланка у біокругообігу елементів живлення