Ідеальний ринок

Ідеальний ринок – висококонкурентний ринок, для якого характерні необмежена кількість учасників, велика кількість продавців і покупців, механізм вільного ціноутворення, здебільшого однорідні та однойменні товари, чесна конкуренція.
Ідеальний ринок