ІНТОКСИКАЦІЯ ПЕСТИЦИДАМИ

Екологія – охорона природи

ІНТОКСИКАЦІЯ ПЕСТИЦИДАМИ – отруєння організму пестицидами, що може статися внаслідок контакту людини з пестицидами під час їх транспортування, зберігання, застосування в

С.-г. виробництві. Найшкідливішими є ртуть-, хлор-, фосфорорг. та арсеновмісні сполуки, а також похідні карбамінової кислоти, нітрофеноли тощо. Профілактика – чітке дотримання чинних сан. норм і правил роботи з пестицидами як у процесі виробництва, так і під час їх зберігання і застосування.
ІНТОКСИКАЦІЯ ПЕСТИЦИДАМИ