Історія Русів

Політологічний словник

“Історія Русів” – політичний трактат невідомого автора кінця XVIII ст. Трактат підготовлений з позицій лібералізму – інтелектуальної та моральної течії, яка передусім визнає політичні та економічні права особистості, її абсолютну цінність, свободу та рівність серед рівних, існування невід’ємних природних прав індивіда, суспільно-договірний характер держави, верховенство права у суспільних відносинах тощо.

На думку автора “І. Р.”, створивши власну Давньокиївську державу, український народ

згодом втратив державну самостійність, об’єднавшись на добровільних засадах з рівними Україні Польщею та Литвою у федеративній Речі Посполитій. І лише через те, що польські королі почали позбавляти українців прав і “вольностей”, переслідувати православну віру, козаки повстали. Слова про природні права людини у творі виголошує сам Б. Хмельницький. “Всі народи, – говорить він, – що живуть на світі, завжди боронили і боронитимуть вічне життя своє, свободу і власність, і навіть найнижчі на землі тварини боронитимуть становище своє, гнізда свої і немовлят своїх до знемоги… Пощо ж нам, браття,
бути нечулими волочити тяжкі кайдани рабства в дрімоті і ганебному невільництві… Поляки вже все забрали у нас: честь, права, власність і саму свободу розмови і віросповідання нашого”.

Автор політичного трактату доводить, що тиранське, насильницьке правління в Україні ніколи не було тривалим і довгочасним, бо народ умів боронити свою свободу від кривдників, руїнників. Він виходить з рівності народів, гостро виступає проти національної чванливості, презирливості до “полячишків”, “татаришків”, “чубів”, “хохльонків” тощо. В “І. Р.” засуджується багатство, набуте за рахунок власного народу, зрадництво української шляхти. “Історія” сповнена поваги до простолюдинів, кріпаків, рядового козацтва. Цей твір має велике значення для укорінення національної свідомості. Саме тому “І. Р”, іноді не без підстав, називають “Декларацією прав української нації”.

История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2000; Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій: Навч. посіб. / В. В. Мадіссон. – М., 1996; Кухта Б. Л. З історії української політичної думки: Текст лекцій: Навч. посіб. – К., 1994.

Р. Марутян


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Історія Русів - Довідник з політології


Історія Русів