Категорія – “висловлювання”, “звинувачення”

Філософія посбіник

Тема 3. ДІАЛЕКТИКА

§ 2. Класичні “теорії” діалектики, інваріанти їхньої будови

Категорія – “висловлювання”, “звинувачення”

Всі ці принципи відбиваються і фіксуються в системі категорій. Категорії-основні найбільш загальні поняття логіки.

Категорія хоча і є поняттям, проте це не поняття формальної логіки, а поняття діалектичної логіки, основними відмінностями якого є розгляд цього поняття в історичному становленні та у взаємозв’язку з усіма іншими діалектичними поняттями, як це

продемонстрував Гегель у своїй роботі “Наука логіка”. Тобто категорії відображують універсальні форми буття і свідомості. Оскільки всі категорії взаємопов’язані, і постійно розвиваються, а в своєму розвитку вони підкоряються основним законам діалектики, які виражають відношення між категоріями як загальними сторонами і відношеннями речей. Так, наприклад, відношення між змістом та формою, сутністю та явищем, необхідністю та випадковістю є виявом закону єдності і боротьби протилежностей. Звичайно розвиток категорій не можна розглядати через призму лише одного закону. Закон взаємного переходу
кількості і якості, закон взаєморефлексії протилежностей та закон заперечення заперечення – всі три закони є одним діалектичним законом як розвитку матеріального світу, так і духовного. Для того, щоб зрозуміти цей закон, необхідно розглянути їх окремо один від одного, пам’ятаючи про їхню цілісність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Категорія – “висловлювання”, “звинувачення” - Довідник з філософії


Категорія – “висловлювання”, “звинувачення”