Консолідований рахунок

Консолідований рахунок – рахунок, який відображає господарську діяльність декількох або багатьох взаємопов’язаних економічних суб’єктів і на якому акумулюються операції, здійснювані цими суб’єктами між собою (на відміну від зовнішніх операцій).
Консолідований рахунок