Урочний час

Урочний час (див. Робочий час) – час, протягом якого працівники зобов’язані виконати певний обсяг дорученої їм роботи чи певне завдання. Основними елементами У. ч. є: витрати часу на безпосереднє виконання роботи; час на організаційно-технологічне обслуговування робочого місця; час на підготовку до роботи та її завершення; час на відпочинок; час на задоволення особистих потреб працівників. Тривалість У. ч. залежить від законодавчо визначеної тривалості робочого дня чи тижня, але до нього не включаються витрати часу (простої тощо).
Урочний час