Корпоратизм

Корпоратизм – організація діяльності союзу підприємців або найманих працівників, за якої провідна роль належить одному з цих соціальних інститутів.
Корпоратизм