ЛЕКЦІЯ

Культурологічний словник

ЛЕКЦІЯ (від лат. lectio – читання) – 1) Навчальне заняття у вищому навчальному закладі, систематичний, послідовний виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмета, методів науки; публічний виступ на певну тему. Головні вимоги до Л.: науковість, доступність, єдність форми і змісту, емоційність викладу, органічний зв’язок з іншими видами навчальних занять – семінарами, практичними заняттями тощо. 2) Лекції – записи курсу з певного навчального предмета, публічних читань, складені лектором або слухачем.
ЛЕКЦІЯ