ВІК

Культурологічний словник

ВІК – поняття, що характеризує період (тривалість) життя живої істоти, а також стадії життя. Рахунок В. ведеться від народження до фізичної смерті. Щодо людини існує кілька періодів її В. – вік немовляти, ранній дитячий, дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, юнацький, зрілий, вік старості (ранньої і похилої). Психологія вивчає притаманні для кожного з них вікові особливості – анатомо-фізіологічні і психологічні. Середній В. життя людей у різних регіонах Землі, у різних країнах неоднаковий.
ВІК