ІРОНІЯ

Культурологічний словник

ІРОНІЯ (від грец. eironeia – вдавання, прихований глум) – 1) Тонке приховане глузування. 2) У літературі – стилістичний прийом контрасту видимого і прихованого змісту висловлювання, що створює ефект глузування. Злу іронію називають сарказмом.
ІРОНІЯ - Культурологічний словник


ІРОНІЯ