ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ

Культурологічний словник

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ (від лат. generalis – загальний) – головний, узагальнений, такий, що передбачає узагальнення, підпорядкування окремих явищ загальному принципу.
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ