МЕХАНІЦИЗМ

Культурологічний словник

МЕХАНІЦИЗМ – світогляд, що пояснює розвиток природи і суспільства законами механічної форми руху матерії.
МЕХАНІЦИЗМ