ЕНДОМОРФНИЙ ТИП

Культурологічний словник

ЕНДОМОРФНИЙ ТИП (від грец. endon – всередині і morfe – форма) – морфологічний тип, властивий повним людям з переважним розвитком внутрішніх органів; характерна риса – прагнення до комфорту та чуттєвих задоволень.
ЕНДОМОРФНИЙ ТИП