БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Культурологічний словник

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ визначена Законом України “Про бюджетну систему України” як єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівняльність бюджетних даних. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів і затверджується Верховною Радою України. Бюджетна класифікація України складається з чотирьох розділів: Розділ І. Доходи бюджету. Розділ ІІ. Видатки бюджету; Розділ ІІІ. Фінансування бюджету. Розділ IV. Державний борг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ - Культурологічний словник


БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ