МУЗЕЙ

Культурологічний словник

МУЗЕЙ – заклад, що збирає, вивчає, виставляє для огляду та зберігає твори мистецтва, пам’ятки історії, природознавчі колекції тощо.
МУЗЕЙ