Нагляд

Нагляд (надзор) – одна із форм контролю за дотриманням встановлених вимог щодо тієї чи іншої діяльності.
Нагляд