Облігація звичайна

Облігація звичайна (облигация обыкновення) – облігація, яка не конвертується в акції, але може бути достроково погашена через викуп емітентом.
Облігація звичайна