Окреме провадження

Окреме провадження – урегульований цивільним процесуальним правом порядок розгляду справ про встановлення певних обставин – юридичних фактів, про зміну правового статусу громадян або неправильність дій органів, які посвідчують обставини, за якими закон передбачає виникнення, зміну або припинення майнових і особистих немайнових прав. У порядку О. п. суд розглядає справи про: визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; визнання громадянина таким, що пропав безвісти, або оголошення його померлим; встановлення неправильності

запису в актах громадянського стану; встановлення фактів, що мають юридичне значення; відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника; оскарження нотаріальних дій або відмови у вчиненні їх. Справи О. п. розглядаються за загальними правилами цивільного судочинства з винятками і доповненнями, встановленими ЦПК та іншими законами України. В цих справах беруть участь заявники та заінтересовані особи, органи державного управління, державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їхні об’єднання, інші громадські організації. Якщо при розгляді справи порядком О. п. виникає підвідомчий судам спір про право, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам їхнє право подати позов на загальних підставах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Окреме провадження - Довідник з правознавства


Окреме провадження