ОЛІГОХЕТИ

Екологія – охорона природи

ОЛІГОХЕТИ – клас кільчастих малощетинкових червів. Відіграють важливу роль у процесах грунтоутворення, водяні О. – пожива риб.
ОЛІГОХЕТИ