ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД

Екологія – охорона природи

ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД – тверді залишки після очищення стічних вод. О. с. в. включають мін. та орг. речовини, тому їх часто використовують як місцеві добрива або для добування біогазу. Однак у них часто містяться різні токс. речовини, що обмежує їх використання як добрив.
ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД